STRATEGIFORLØB SÆTTER KURSEN I LEDELSE AF FORRETNINGEN

Virksomhedens ejere ønskede at få udført en Process due dilligence som et redskab til de øvrige due dilligence discipliner. Den blev lavet i tre dele. Motivationen var at se på hvordan forretningens supply chain kunne sikres og dermed styrke virksomhedens position i markedet.

Forløbets første del etablerede og implementerede en indledningsvis strategi, struktur og organisation i virksomheden.
Anden del identificerede attraktive synergier ved en eventuel sammenlægning af to selskaber. Fokus var at levere forbedret pris og kvalitet i sort og rustfrit stål til systembyggerne.
Efter erhvervelsen af de sunde aktiviteter griber forløbets tredje del ind i hvordan de to virksomheder skal vokse i et relativt stillestående marked.

For mere information, kontakt os på:
(+45) 29 26 65 09 – [email protected]

OM KUNDEN

Vores kunde er en dansk projektvirksomhed som designer, konstruerer og leverer udstødnings- og rørsystemer, moduler og tanke samt stålkonstruktioner til kraftværker, marine og off-shore.

Virksomhedens størrelse var omkring 13 mand med produktionskapacitet i Polen og en omsætning på knap 40 MDKK. I 2016 erhvervede virksomheden de sunde aktiviteter af en dansk metalvarefabrik. Sammenlagt er virksomhedernes danske aktiviteter omkring 45 mand i dag og en omsætning omkring 70 MDKK.

BUNDLINJEN

Begge selskaber opnåede hver især ved første måling positive resultater for første gang i knap 2 år.

CASE 1/12

UDVIKLINGSFORLØB MED EFFEKT PÅ KAPACITET OG BUNDLINJE

Direktion og produktionsledelse sætte sig for at gennemføre en Verifikationsanalyse. Formålet var udpegning af mulige strukturelle vækstområder i virksomheden. Desuden skabe øget fokus på bundlinjen.

Efter gennemgangen af produktionslinjer, lagre og planlægning etableredes et udviklingsforløb for indfrielse af det vurderede potentiale.
Planen blev opdelt og bygget op i trin. Motivationen var, at der skulle arbejdes fokuseret med hvert enkelt trin. Hvert trin gennemgik en test til afdækning af om resultaterne stod i mål med forventningerne.
Herefter gennemførtes et implementeringsforløb for hvert af indsatsområderne. Fremgangsmåden gav direktion og ejere et godt udgangspunkt for at kunne vurdere effekterne af de igangsatte tiltag.

For mere information, kontakt os på:
(+45) 29 26 65 09 – [email protected]

OM KUNDEN

Vores kunde er en mellemstor dansk fødevarevirksomhed der leverer ‘to go’ produkter som kunden kan tage med sig på vejen i sin travle hverdag. Organisationen har tidligere gennemført forbedringer i produktionen og ønskede input til hvordan produktiviteten kunne løftes yderligere til den ønskede fremtidige vækst i salget.
Direktion og ledelse var bevidste om et uindfriet potentiale og behøvede kapacitet til at analysere, udpege konkrete projekter og implementere dem.

BUNDLINJEN

Virksomheden er begyndt at indfri sit kapacitetspotentiale og forbedre sin bundlinje 2-3 MDKK per år.

CASE 2/12

INDDRAGELSE AF HELE ORGANISATIONEN SKABTE PÅ KORT TID VÆKST OG ØGET INDTJENING

Direktion og ledelse ønskede et forløb med fokus på Strategiudrulning. Formålet var, at få svar på, hvorfor der var så mange problemer i dagligdagen, stressede medarbejdere og manglende overblik over kapacitet og lagersituation.

Projektet tog udgangspunkt i ejerens vision om virksomhedens fremtid, da pensionsalderen nærmede sig. Sammen med salg og produktion blev forretningsprocesserne kortlagt. Desuden blev kunder, konkurrenter og virksomhedens præstation analyseret. Ud fra muligheder og trusler blev en ny vision og vækststrategi formuleret. Med prioriteret mål og plan for de kommende 3 år var det første tiltag ændring af organisationen. I fællesskab med direktion, ledelse og medarbejdere blev områder og processer, der skulle ændres, godkendt og implementeret

For mere information, kontakt os på:
(+45) 29 26 65 09 – [email protected]

OM KUNDEN

Vores kunde er en mindre dansk service- og produktionsvirksomhed der udlejer og leverer skurvogne og pavilloner i basis og systemmoduler til blandt andet beboelse, mandskabsvogne, byggepladser og flygtningelejre i ind- og udland.
Virksomheden er ejerledet i 2. generation. Ejer tænker over sin og selskabets fremtid. Direktionen vil styrke sin position på markedet som forudses at konsolidere sig i de kommende år. Skitsering af hvordan strategi og mål kunne se ud samt fastlægge en handlingsplan, var nødvendig.

BUNDLINJEN

3 måneder efter implementering øges salget med 10 mio DKK og 50% forøget bundlinje.

CASE 3/12

OPTIMERING AF PROCESLINJER GAV FORNYET ENERGI MELLEM KUNDE OG LEVERANDØR

I samarbejde med ledelsen blev optimering af emballageprocessen udvalgt. Opgaven blev organiseret med produktspecialister, laboratorie, udvikling og produktion. Samarbejdet tog sit udgangspunkt i udvalgte loggede procesdata.

Kritiske procesparametre blev identificeret og med en statistisk tilgang blev der fundet uregelmæssigheder i produktionen. Disse var afvigelser i overvågningsudstyr og anvendte råvarer. Desuden blev der fundet et mønster i betjeningen af proceslinjen, der pegede mod forskelle i forskellige bemandinger.

For mere information, kontakt os på:
(+45) 29 26 65 09 – [email protected]

OM KUNDEN

Vores kunde er en mellemstor dansk produktionsvirksomhed og væsentlig spiller på markedet for emballering af fødevarer. Virksomheden stod med store kvalitetsmæssige afvigelser, der blev påpeget af en stor kunde i Norden, og som ikke ville modtage et parti vare til en værdi i millionklassen. Virksomheden, der er meget videnstung, arbejdede med afvigelserne over en længere periode.

BUNDLINJEN

Kvalitetsafvigelserne blev løst, frigjorde 2 specialister til udvikling, annullering af kunde claim til 4 MDKK og tilfreds kunde.

CASE 4/12

FABRIKSLEDELSE OPTIMERER KAPACITETEN PÅ EKSISTERENDE PROCESLINJER

Ny fabriksledelse ville indføre mere visuel styring i produktionen. Datakilderne tog udgangspunkt i eksisterende registreringer og blev organiseret i overskuelige billeder. Tavlemøder blev etableret og et større ansvar blev uddelegeret til operatørerne.

Deres opgave blev gennemgang og organisering af produktionens aktiviteter indenfor ordreafvikling og problemløsning. Som led i implementeringen blev ledelse og operatører sat sammen. Dette skabte et nødvendigt fokus på de vigtigste produktionsopgaver. Det var vigtigt for ledelsen, at involvere og organisere procesoperatørerne. Deres input var afgørende for bedre at kunne udnytte linjernes kapacitet.

For mere information, kontakt os på: 
(+45) 29 26 65 09 – [email protected]

OM KUNDEN

Vores kunde er en global leverandør af protein til foderindustrien. Virksomheden, der er procestung har netop fået nye ejere i form af en stor kapitalfond. De ønsker en væsentlig udvikling af forretningen og kraftig vækst i salget. Herunder ønskes en væsentlig produktionsforøgelse. Virksomheden og ejerne arbejder på at øge produktiviteten og har igangsat de første aktiviteter.

BUNDLINJEN

Efter implementering af tavlestyring er linjernes samlede kapacitetsudnyttelse øget 10% med positiv udvikling i de efterfølgende måneder.

CASE 5/12

OPERATIONEL FLYTNING BLEV TIL FLYTNING AF HELE FORRETNINGSPROCESSER

Ledelsen valgte at planlægge og udføre en re-allokering i to dele. Først var der behov for at skabe plads i  Vestfabrikken. 70 arbejdspladser skulle ændres markant for at frigøre 1.000 kvm.

Dernæst skulle Østfabrikken afvikles, flyttes og idriftsættes. Projektprocessen blev organiseret med 17 underliggende del-projekter. Ordreafvikling og kontakt med tildelte ressourcer fra alle lag og kommunikation med kunder var afgørende. Fremgangsmåden sikrede at projekthold og driftsfolk fik ’ro’ til opgaven.
Den overordnede styring blev udført sammen med Direktionerne og ledelserne fra begge fabrikker. Dette sikrede, at både kunder, ledelse og medarbejdere blev til et engageret hold.
Styregruppen sikrede konsensus og fremdrift. Projekt-teams udførte analyser, layout og systemtest af lagre, produktion og logistik sammen med fremtidige operatører og arbejdsledere før og under installation og idriftsættelse.

For mere information, kontakt os på: 
(+45) 29 26 65 09 – [email protected]

OM KUNDEN

En stor international koncern der er markedsledende indenfor køling, varme og væskehåndtering, besluttede et strategisk initiativ om flytning af en mindre, men vigtig produktionsvirksomhed med stor omsætning. Fabrikken skulle flytte fra Østdanmark til Vestdanmark. Motivationen var at skabe en styrket forretningsplatform. Formålet var at blive mere konkurrencedygtig på en bestemt produktgruppe. Ligeledes igennem en mere robust supply chain at øge væksten.

BUNDLINJEN

Flytningen, installation og idriftsættelse af fabrikken blev gennemført til tiden. Desuden lukning og salg af bygninger til et større millionbeløb. Sparet 20% plads.

CASE 6/12

INTEGRATION SYNLIGGJORDE SYNERGIERS POTENTIALE OG GJORDE TUNGE ARBEJDSPROCESSER LETTERE

Efter nylig flytning af fabrik besluttede Direktion og ledelse en nødvendig Integrationproces. Kortlægning af forretningsprocesserne viste behov for vigtige ændringsområder. Disse var overgang fra to til et ERP system, omrute ordreprocesser fra produktionscenter til distributionscenter. Desuden centralisere og simplificere kvalitets- og interne logistikprocesser. Endvidere blev der etableret en overgangsledelse, rekruttering og træning af 80% nye kollegaer på få måneder.
Det var vigtigt for salg at opretholde leveringsevnen. Derfor skulle engagement og fremdrift virke fra dag 1.
I samarbejde med styregruppen og overgangsledelse blev der opnået både forankring og beslutningskraft, samt håndtering af de svære situationer der udfordrede integrationen.

For mere information, kontakt os på: 
(+45) 29 26 65 09 – [email protected]

OM KUNDEN

En stor international koncern som er markedsledende indenfor væskehåndtering besluttede, at integrere en mindre, men vigtig produktionsvirksomhed. Motivationen var at skabe økonomiske synergier svarende til en værdi på 25 MDKK over en årrække.  Forretningsplatform var etableret til at både produkt og supply chain havde potentiale for at øge konkurrenceevnen fra år 1.

BUNDLINJEN

Integration af ordre-, kvalitets-, og logistikprocesser, 15% øget produktivitet og 50% reduktion af arealbehov. ERP transition stoppet mod nyindkøbt system.

CASE 7/12

ARBEJDSSTYRKEN I CENTRUM VED ACCELERERET TEKNOLOGI

Transformationsprocessen havde været undervejs i 3 år med indkøb og implementering af 10 ’state of the art’ fyldelinjer.

Efterhånden som de nye fuldautomatiske fyldelinjer blev installeret opstod et voksende problem. Linjeeffektiviteten var faldende i forhold til de tidligere mekaniske linjer. Derfor valgte top- og udviklingsledelser at gennemføre en verifikation af hele systemet for at forstå udfordringerne. Der viste sig et stort behov for også at transformere henholdsvis personalets tænkemåder og vaner, logistiske processer og organisering omkring hele linjer for at projektet kunne opnå fuld effekt og indhente tabt tilbagebetalingstid.

Projektforløbet blev opdelt i 3 faser. Proof of Concept, Proof of Business og Proff of Scale. Træningssystemer, træning og justeret organisation blev implementeret fra mejerichef til operatør. I alt 116 mand.

For mere information, kontakt os på: 
(+45) 29 26 65 09 – [email protected]

OM KUNDEN

Vores kunde er en stor international koncern indenfor fødevarebranchen, der leverer mejeriprodukter. Nogle år forinden havde koncernen taget en vigtig strategisk beslutning om at gennemføre den største transformation i et svensk mejeri. Motivationen var, at øge den geografiske dækning og konkurrenceevne i Norden. Men også for at efterkomme en hastig stigende teknologiudvikling fra mekaniske til automatiske fyldelinjer.

BUNDLINJEN

69% øget oppetid på kritisk tomgods prototypelinje og resulterede i øget oppetid på 10 fyldelinjer. Yderligere 15% øget linjeeffektivitet svarende til i alt 100 MDKK per år.

CASE 8/12

FRA KAPACITETSUDVIDELSE TIL KONSOLIDERING FRIGJORDE VIGTIG KAPITAL

Kapacitetsudvidelsesplaner havde stået på i 2 år med interne anbefalinger om investering i et nyt 10.000 kvm lager. Kunden ønskede i første fase en verifikation af to vigtige regionslagre.

Den eksterne anbefaling var at udskyde investeringen i mere lagerkapacitet i mindst 2 år. Analysen viste, at den faldende omsætning i de seneste 7 år på flere områder skabte et behov for mere kapital til koncernen. Derfor ville Konsolidering være en bedre løsning og anden fase blev sat i gang.

Den grundige foranalyse illustrerede, at der kunne simplificeres indenfor flere områder. Disse var ordre- og indkøbsprocesser, transport- og logistikprocesser samt en justeret organisationsform af alle områder centralt og lokalt.
I tredje fase udførtes et projekt med design af løsningsmuligheder og et udviklingsforløb med et besparelsespotentiale på 50 MDKK.

For mere information, kontakt os på: 
(+45) 29 26 65 09 – [email protected]

OM KUNDEN

Vores kunde er en stor tysk international koncern indenfor systemer til byggeindustrien. Ved indtræden af ny koncernchef lanceredes en ny strategi med fokus på blandt andet simplificering og øge indtjeningen. Samtidig var der et centralt investeringsønske om større kapacitetsudvidelse af lager i Tyskland. VP’en for forretningsområdet havde en mavefornemmelse og ønskede at få bekræftet behovet.

BUNDLINJEN

Frigjort kapital for over 7 MDKK. Frigjort lagerplads >30%, vente med investering, beslutning og udførelsesplan for konsolidering af 2 til 1 regionslager i Tyskland.

CASE 9/12

INDUSTRI 4.0 POTENTIALER UDLØSTE MERE OUTPUT MED SAMME RESSOURCER

I samarbejdet med direktøren blev strategi og opgaver gennemgået. 9 industri 4.0 indsatsområder blev udpeget som benchmark, hvori nuværende og potentielle indsatsområder blev udvalgt og kortlagt

Ledelsen fik indsigt i hvor på 4.0 -rejsen de befandt sig, samt de indsatsområder der bedst ramte strategiske retning

Fokus blev ”anvendelse af data”, etablering af daglig organisering omkring OEE/stoptid samt en projekt-organisering der muliggjorde at større projekter kunne bemandes og gennemføres.

For mere information, kontakt os på: 
(+45) 29 26 65 09 – [email protected]

OM KUNDEN

Kunden er en mellemstor dansk underleverandørsvirksomhed inden for forsyning af drejede og bearbejde metal komponenter til eksempelvis transport- og fiberindustrien

Flere strategiske problematikker var identificeret i forbindelse med et vækstscenarie. Fokus på lønsomhed og maskinudnyttelse var centrale. Nysgerrigheden omkring hvordan industri 4.0 ville påvirke virksomheden var derfor stor.

I længere tid var der udtrykt et ønske om at etablere en solid platform for OEE-data registreringer i maskinparken og organisering heraf.

BUNDLINJEN

>50% reduktion af ikke planlagte stop & >10% frigjorte maskintimer til øget output Tilfredse medarbejdere igennem opkvalificering

CASE 10/12

NY FABRIK I KINA

I den indledningsvise fase blev det kritisk at få både danske, tyske og kinesiske kommunikationslinjer etableret. Formålet var at skabe en ‘Mission statement’ som interessenter godkendte. Desuden etablering af en hovedplan der udnyttede procesoptimering og skabte grundlag for et ‘Facility design’ for den nye lokation.

Det kinesiske projektteam udførte lokationsanalyse i daglig koordination med hovedkontoret. Forskellige fabrikssites blev valideret ud fra et sæt af vigtige vægtningskriterier der overholdt den strategiske retning og skabte bevidsthed om konsekvenser inden for budgetter og flytteplan scenarier.

For mere information, kontakt os på: 
(+45) 29 26 65 09 – [email protected]

OM KUNDEN

Vores kunde er en mellemstor dansk virksomhed indenfor forsyning af bukkede metal profiler til transport-, bygge- og vindindustri til det kinesiske og europæiske marked

Kunden stod med 5-foldigt vækstkrav til at servicere det kinesiske marked. Den eksisterende fabrik kunne ikke løfte opgaven, der betød at udflytning var uundgåelig.
Samtidig var ønsket at en fabriksflytning også skulle medføre en optimering af processer og flow layout.

For kunden var det afgørende at ejerskabet for forandringsprocessen blev forankret på den kinesiske fabrik. Opgaven forventes afsluttet i foråret.

BUNDLINJEN

Nødvendig budgetramme og ressourceplan for systematisk layout analyse, fabriksdesign og flytning Ud af 17 lokationsmuligheder udvalgt 1 ønskelig lokation udvalgt Efterfølgende bloklayout & implementeringsplaner igangsat

CASE 11/12

FLYTNING FRA 7 LOKATIONER  TIL 1 NY 10.000 KVM FABRIK

I samarbejde med kapitalfond, direktion og entreprenør blev programledelsen udpeget til PDP. Opgaven var at facilitere og koordinere driftsinstallationer, flytning og installering af administrationen, produktion og lager.

Det var afgørende for den daglige ledelse, at der var tæt koordination for både driftens ordreafvikling og flytning. Således leveringer til kunder kunne udføres uden stop. Adskillige arbejdsteams blev etableret til at drive opgaverne. Fx. layout planlægning, gulve, kraner, maskinflytning, lageropbygning, planlægge aktiviteter før, under og efter installationer og leverandør koordinering osv.

Efter 8 måneder var der desuden opbygget et projektteam stærkt nok til selvstændigt fortsætte som ”et hold” i en stabiliseringsfase.

For mere information, kontakt os på: 
(+45) 29 26 65 09 – [email protected]

OM KUNDEN

Vores kunde er en stor dansk producent af trykkerimaskiner med eksport til et internationalt marked

Kunden stod med flere strategiske initiativer både kommercielt, produktmæssigt og operationelt. Opførelsen af en fabrik satte en skarp deadline for fysisk flytning og nedlukning af lokationer.

Det var første gang organisationen skulle prøve en flytning i stor skala. Derfor var det afgørende for kunden at få ansvaret omkring flytningen koncentreret med erfarne konsulenter der havde prøvet det før, kunne vise vejen og opnå tillid i den daglige ledelse til at opgaven kunne løftes.

BUNDLINJEN

Fabriksflytning overholdt i tid og budget
Nedlukning af 7 lokationer og bygningssalg
Samlet alle aktiviteter på 1 ny lokation. Udløse synergier på én adresse svarende til 1 MEUR

CASE 12/12

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV